Komornik sądowy Bydgoszcz - linki

 

2019-02-27 14h14 14

 

Komornik sądowy Bydgoszcz na swojej witrynie internetowej umieścił następujące przydatne linki. Zawarte tam informacje i wzory pism mogą okazać się bardzo pomocne zarówno dla organów państwowych i wierzycieli, jak i dłużników. Z aktualnymi przepisami mogą tam zapoznawać się również komornicy Bydgoszcz.

 

A oto one wraz z krótkim opisem strony internetowej

 

www.izba.gdanska.komornik.pl

Jest to witryna Gdańskiej Izby Komorniczej. Zapoznamy się tu z informacjami na temat tej instytucji, poznamy skład Rady Izby Komorniczej oraz uzyskamy niezbędne informacje o kancelariach, które są w niej zarejestrowane.


www.komornik.pl

Jest to obszerna witryna Krajowej Rady Komorniczej. Dostępne są tu informacje o izbach i kancelariach komorniczych z terenu całego kraju. Komornicy Bydgoszcz umieszczają tu również wiadomości o prowadzonych licytacjach nieruchomości i ruchomości. Zgromadzone tutaj dane są bardzo istotne dla komorników, wierzycieli i dłużników. Każdy urzędnik lub petent znajdzie tu informacje i dokumenty, które okażą się niezbędne w prowadzonych sprawach i postępowaniach.

 

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Jest to witryna internetowa bydgoskiego Sądu Rejonowego. Znajdziemy tutaj informacje o: strukturze organizacyjnej sądu, obsłudze interesantów, orzeczeniach, mediacjach, lekarzach sądowych, biegłych czy tłumaczach przysięgłych.

Na stronie sądu znajduje się ponadto elektroniczna skrzynka podawcza, a także link do e-sądu. Można również złożyć zapytanie o karalność. Dla interesantów niezwykle przydatny okaże się poradnik oraz możliwość pobrania niezbędnych formularzy. Niezbędne w wielu sprawach i postępowaniach są także dane adresowe, formy kontaktu i rachunki bankowe. Można również dowiedzieć się, w jakich godzinach dostępny dla interesantów jest dany wydział, współpracownik lub inna instytucja powiązana z Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.

 


 

Linki, jakie na swojej stronie udostępnia komornik sądowy Bydgoszcz mogą okazać się pomocne nie tylko w postępowaniach egzekucyjnych, ale także w innych sytuacjach, które wymagają interwencji komornika lub sądu. Dostępne tam wiadomości i wzory dokumentów pozwalają na właściwe rozumienie i egzekwowanie prawa, a także poprawne wypełnianie obowiązków formalnych przez wszystkie strony zainteresowane danym postępowaniem.

 

 

 

komornik sądowy Bydgoszcz | komornik Bydgoszcz - linki | kancelaria komornicza Bydgoszcz