Kancelaria komornicza Bydgoszcz - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną poprzez

portal E-Sądu

 

EPU czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przeznaczone jest dla roszczeń pieniężnych. Zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

 


 

Kancelaria komornicza Bydgoszcz powinna prowadzić elektroniczne postępowania upominawcze. Są to czynności sądowe przeznaczone dla roszczeń pieniężnych. EPU zostało wprowadzone jako oddzielne postępowanie mające charakter wezwania do uiszczenia opłaty w mniej złożonych sprawach oraz nie wymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. 

Klauzula wydana w czasie EPU ma formę elektroniczną i jest zawsze dostępna razem z nakazem zapłaty, do jakiego była wydana w teleinformatycznym systemie e-sądu. Wniesienie sprawy tą drogą jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się na witrynie internetowej i umieścić w formularzu własne dane. Po spełnieniu wymaganych formalności zaczyna się postępowanie trwające od trzech do czterech tygodni.

 


 

EPU jest narzędziem nie tylko nowoczesnym, ale także posiadającym wiele innych, bardzo istotnych, zalet:

 

1. Niższe koszty postępowania sądowego.
2. Możliwość opisania dowodów w formularzu internetowym i brak konieczności wysyłania do sądu załączników w formie papierowej.
3. EPU jest znacznie szybsze niż tradycyjne postępowanie sądowe.
4. Nakaz zapłaty można uzyskać nawet w ciągu kilku dni.
5. Pozew lub wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie przydatne dla osób niepełnosprawnych, które chcą dochodzić swoich praw przed sądem.
6. Opłaty sądowe można regulować drogą elektroniczną. 

 


 

Aby założyć konto na portalu E-sądu niezbędne jest wypełnienie wniosku o certyfikowany podpis elektroniczny. Taki podpis pozwoli na podpisywanie wszelkich pozwów i wniosków.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Sądu powód – na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, czyli nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności – może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

W elektronicznym wniosku o wszczęcie egzekucji należy wybrać komornika z listy dostępnych komorników. Następnie można uzupełnić bądź zmienić dane wierzyciela i wskazać, z jakich składników majątku winna być prowadzona egzekucja – wypełniając kolejne pola formularza.
Formularz wniosku egzekucyjnego zawiera również pole „Informacje dodatkowe”, w którym można umieścić wszelkie dane nieuwzględnione w poprzednich polach formularza.
Wierzyciel nie jest zobligowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem konta w EPU i może to uczynić w postaci tradycyjnej. W takiej sytuacji do wniosku egzekucyjnego winien załączyć wydruk weryfikacyjny tytułu wykonawczego. Kancelaria komornicza Bydgoszcz, do której taki wniosek trafi, zobowiązana będzie do zweryfikowania treści dołączonego wydruku z treścią zawartą w systemie e-Sądu i zaznaczenia w systemie EPU faktu prowadzenia egzekucji na podstawie danego tytułu.

 

 

 

 

 

kancelaria komornicza bydgoszcz  - elektroniczne postępowanie upominawcze | komornik bydgoszcz